Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que defineix els trets d’identitat de l’escola Gonçal Comellas, formula els objectius que volem aconseguir i expressa l’estructura organitzativa. ÍNDEX INTRODUCCIÓ ANÀLISI DEL CONTEXT TRETS D’IDENTITAT OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ NOFC ATENCIÓ DIVERSITAT I ACCIÓ TUTORIAL PLA CONVIVÈNCIA PROJECTE LINGÜÍSTIC COL·LABORACIÓ ENTORN ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL […]